Diller

Uzaktan Eğitim Bölüm Koordinatörleri

UZAKTAN EĞİTİM BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

ADI SOYADI

BÖLÜMÜ

DAHİLİ TELEFONU

E-POSTA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

Maliye

4192

akostekci@firat.edu.tr

Arş. Gör. Musa ÜNALAN

İşletme

4180

munalan@firat.edu.tr

Arş. Gör. Ümran Cihan DÜNDAR

Sosyal Hizmet

8513

ucihan@firat.edu.tr

Arş. Gör. Muhammed Mesut TURAN

İktisat

4193

mmturan@firat.edu.tr

Arş. Gör. Adnan DAL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

8509

adal@firat.edu.tr

Arş. Gör. Nilgün KAHRAMAN

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

4175

nkahraman@firat.edu.tr

 

Türkçe