Diller

Eurostudent VII Anketi (Tüm öğrencilerimizin Dikkatine!)

Eurostudent VII Projesi'ni yürütmek üzere ilgi yazıyla Anadolu Üniversitesi görevlendirilmişti. Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.eurostudent.eu/ web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Söz konusu üniversite tarafından yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formu, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ankete http://eurostudent.eu/turkey linkinden ulaşılabilmekte olup, anketle ilgili teknik konular için Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir (e-posta:bilgeko@anadolu.edu.tr; iş tel:0222 335 05 80/3273) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu anketin üniversitenizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması, üniversiteniz öğrencisine gönderilecek ankete ilişkin ekteki davet yazısının kullanılması önem arz etmektedir.

Türkçe