Diller

Öğrencilerimizin ve Öğrenci Danışmanlarımızın Dikkatine!...

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılıyla sınırlı kalmak, Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak ders yükünü aşmamak ve üst sınıflardan olmamak kaydıyla, haftalık ders programlarında çakışmadan dolayı alınamayan dersler için, ilgili öğrencilerin uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında bölüm başkanlıkları ve danışmanlarıyla irtibata geçmeleri halinde, çakışan derslerin öğrenci danışmanlarınca ders kayıtlarına eklenmesi gerekmektedir.

Türkçe