Diller

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmak: Suç Araştırmaları Deneyimi konulu konferans gerçekleştirildi.

Fakültemiz konferans salonunda Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ koordinatörlüğünde Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zahir KIZMAZ'ın sunumuyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Yapmak: Suç Araştırmaları Deneyimi konulu konferans gerçekleştirildi.

Yaklaşık 20 yıldır suç konusunda akademik çalışmalar yapan ve çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Prof. Dr. Zahir KIZMAZ çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verirken, alandaki deneyimlerini konferansa katılan fakültemiz öğretim elemanlarıyla paylaştı.