Diller

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon kongresi gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon” kongresi gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongrede Sosyal Bilimlerin çeşitli alanlarında ve İnovasyon konusunda birçok bildiri sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi’ne konuşmacı olarak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz ve Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın katıldı.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir Kızmaz’ın yaptığı 2. Uluslararası Sosyal bilimler ve İnovasyon Kongresinde, ilk olarak söz alan Fırat Teknokent Genel Müdürü Erhan Akın, Son dönemde hayatımızda sıkça duymaya başladığımız inovasyon ve alt başlıklarının iyi algılanması ve analiz edilmesi gerektiğini belirterek, “Endüstri 4.0 ve yapay zekanın konuşulduğu bir süreçte her anlamda donanımlı çalışan iş gücüne ihtiyacımız var, inovasyonun çalışan insan sayısına, istihdama olumsuz yönde etki edeceği algısının ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi. 

Kongrede daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayım Yorgun, inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Emeğin değersizleştirildiği bir sürece girildiğini, bu yüzyılın adını koymak gerekirse işin son yüzyılı ismi konulabilir. İnovasyon istihdamı azaltacak bir olgu olarak algılanmaya başlandı. İnovasyonun kendi içerisinde türleri olduğunu ve inovasyonun firmalar üzerinde, bölgesel düzeyde etkileri var, dolayısıyla inovasyona bakış açımız çok önemlidir.  İnovatif firmalar ve sektörler açısından bakıldığında inovasyonun istihdamı arttıran bir olgu olarak karşımıza çıktığını görmemiz mümkündür. Endüstri 4,0’ın merkezinin Almanya olduğunu ve Almanya’ da önümüzdeki süreçte istihdamın beklenen artış oranı % 6’dır, silikon vadisinde bir kişinin emekli olana kadar 9 kez meslek değiştirme ihtiyacının ortaya çıktığını görmemiz mümkün, inovasyonun bizlere iş dünyasında bazı fırsatların kapısını açtığını da söylememiz gerekiyor. İnovasyonun bir memleket meselesi olduğunu ve sanıldığı gibi inovasyonun istihdamı olumsuz yönde etkileyecek bir unsur olmadığının bilinmesini istiyorum” diye kaydetti.

Toplumun geleceğine yön veren gençler olarak sizlere büyük görevler düşmektedir” diyen Başkan Arslan, kendinizi her anlamda yetiştiren bireyler olarak topluma faydalı fertler olarak yetişmeniz kendinizi, ailenize, milletimize ve devletimize karşı sorumlu hissederek çalışmalar yapmanız sizler için başarıyı da beraberinde getirecektir” açıklamalarında bulundu.