Diller

Uluslararası İİBF Dergisi Aralık Sayısı için Makale Kabulü Devam Ediyor...

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Aralık Sayısı için Makale Kabulü devam etmektedir. Makale göndermek isteyen yazarların iibfdergifirat@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Türkçe