Diller

Fakültemizde TÜBİTAK Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL tarafından akademik personele yönelik olarak TÜBİTAK Projeleri hazırlama konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.