Diller

Kalite Kurulu Üyeleri

Görevi/Birim

Unvanı, Adı ve Soyadı

e-Posta Adresi

Telefon

Dekan Yrd.

Doç. Dr. Kürşat ÇELİK

kcelik@firat.edu.tr

424 2370000/4197

İşletme Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Cem AYDEN

cayden@firat.edu.tr

424 2370000/4167

İktisat Bölümü

Yrd.Doç. Dr.Yeşim KUBAR

ykubar@firat.edu.tr

424 2370000/4171

Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yrd.Doç. Dr.Murat AYGEN

maygen@firat.edu.tr

424 2370000/4187

Sosyal Hizmet Böl.

Yrd.Doç.Dr. Handan KARAKAYA

hkarakaya@firat.edu.tr

424 2370000/4185

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Yrd.Doç. Dr.Hasan UZUN

huzun@firat.edu.tr

424 2370000/4170

 

Türkçe