Diller

Vizyon&Misyon

Misyon

Fakültemizin Misyonu;

Ülkesini ve dünyayı tanıyan, farklılıkları algılayan ve saygı duyan, çözüm odaklı ve yenilikçi fikirler üretebilen, entelektüel kimlik taşıyan, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek, ülkemizin yönetim, bilim, teknoloji, ekonomi ve kültür alanlarındaki gelişmelerinde öncü rol üstlenmek ve bu alanlarda insanlığın yararına çalışmalar yürütmektir

Vizyon

Ülkemizde ve dünyada eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında değişim ve gelişime öncülük eden, rekabetçi ve sonuç odaklı ulusal ve uluslararası projeler üreten saygın bir fakülte olmaktır.

 

Temel Değerler

Fakültemizin misyonu, vizyonu ve bu kapsamdaki stratejileri oluşturan temel değerleri aşağıda verilmiştir:

-          Akademik Özgürlük

-          Bilimsellik

-          Çevreye Duyarlılık

-          Güvenilirlik

-          Hoşgörü

-          Katılımcılık

-          Liyakat

-          Paydaşların Memnuniyeti

-          Sosyal Sorumluluk Bilinci

-          Şeffaflık

-          Yenilikçilik

-          Girişimcilik

-          Kaliteden ödün vermeden büyümeyi sağlamak,

-          Dış paydaşlar ile sürekli iletişim halinde bulunmak,

-          Çevreyle bütünleşmiş bir fakülte olmak,

-          Yerel potansiyeli dikkate alarak iş dünyasına dönük uygulama alanlarını oluşturmak,

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyede tutmak.

Türkçe