Diller

Komisyonlar

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Komisyonu

Görevi/Birim

Unvanı, Adı ve Soyadı

e-Posta Adresi

Dekan Yrd.

Doç. Dr. Kürşat ÇELİK

kcelik@firat.edu.tr

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Hatice Gökçe DEMİREL

gokcedemirel@firat.edu.tr

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Yeşim KUBAR

ykubar@firat.edu.tr

Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

Sosyal Hizmet Böl.

Dr. Öğr. Ü. Ömer Şükrü YUSUFOĞLU

osyusufoglu@firat.edu.tr

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Doç. Dr. Hasan UZUN

huzun@firat.edu.tr

Maliye Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Abdunnur YILDIZ

abdunnur@firat.edu.tr

 

Türkçe